KTMMOB ‘DEN DENKTAŞ’A ELEŞTİRİ

  39
  reklam alani

  Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın 2017’nin ilk aylarında tamamlanması hedeflenen planlama çalışmalarında ilgili meslek odaları ile görüşülmeden Türkiye Şehircilik Bakanlığı’ndan destek alınacağına ilişkin açıklama yaptığını ileri sürerek, bunu eleştirdi.

  KTMMOB Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC‘nin ilgili resmi kurumları, meslek odaları ve KTMMOB yok sayılarak dışarıdan destek alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

  Açıklamada, söz konusu uygulamanın ülkede eğitim ve deneyimi olan birçok teknik insanın çalışmalarını yok saymak anlamına geldiği ileri sürüldü.

  Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a eleştiriler yöneltilen açıklamada  “Başbakan Yardımcısı Sayın Denktaş’ın ortada yayınlanmaya hazır herhangi bir imar planı yokken, ülkedeki tüm emirnamelerin kaldırılacağı yönündeki açıklaması; ülkedeki belirsizlik ortamına katkı sağlayan ve sürekli emirname değişiklikleriyle kaosa sürüklenip plansızlığa itilen yeni bir süreçten başka bir şeye hizmet etmez” görüşü öne sürüldü.

  Açıklamada, revize edilmesi söz konusu olan 55/1989 sayılı İmar Yasası kapsamında yaygın ve hızlı gelişmeyi kontrol altına alıp imar planları hazırlanana kadar geçecek sürede geçici önlem almak üzere kullanılan emirnamelerin bile kentleri ve çevreyi koruma noktasında yetersiz kalmaktayken bunun tamamen kaldırılıp ülkeyi Fasıl 96’yla idare edeceğini iddia etmenin doğru bir yaklaşım olmayacağı belirtildi.

  Fasıl 96’nın Yolları ve Binaları Düzenleme Yasası olduğu ve her hangi bir plan olmadığı kaydedilen açıklamada, ülkenin planlı bir şekilde yönetilmesini Fasıl 96 ile sağlamanın mümkün olmadığı iddia edildi.

  İmar planlarının Ülkesel Fizik Plan sürecinde olduğu gibi katılımcılık sağlanarak, gerekirse destek alınarak tamamlanması ve yasada belirtilen hukuki süreçler sonrasında yayınlanması gerektiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  “Süreç içerisinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın Mart- Nisan 2017’de planlama çalışmalarının tamamlanacağını açıklaması olumlu bir adımdır. Ancak bununla ilgili olan meslek odaları ile görüşülmeden TC Şehircilik Bakanlığı’ndan katkı alınacağını ifade etmesi, ülkemizde bu konuda eğitim ve deneyimi olan birçok teknik insanın çalışmalarını yok saymak anlamına gelmiştir.”

  KTMMOB açıklamasında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş’ın açıklamasının teknik, hukuki ve ekonomik bakımdan da ulaşılabilir bir hedef olmadığı iddia edildi.

  “EMİRNAMELER DÜZENİNE SON VERİLSİN”

  KTMMOB, imar çalışmalarıyla ilgili olarak; tüm emirname değişikliklerinin askıya alınmasını, Ülkesel Fizik Plan’da ortaya konan hedefler doğrultusunda İmar Yasası’nın günün koşullarına uygun olarak revize edilmesini, imar planlarının katılımcı bir biçimde ülkede hazırlanarak yürürlüğe konmasını ve emirnameler düzenine son verilmesini talep etti.

  Paylaş