Empirizm nedir?

114
Empirizm
reklam alani

Bilgilerin beynimizde nasıl var olduğunu hiç merak ettiniz mi? Sizce bilgiler beynimizin içinde hali hazırda bulunmakta mıdır? Yoksa bilgiler sonradan mı öğrenilir? İşte empirizm tam olarak bununla alakalı. Deneycilik ve ya ampirizm olarak da bilinen empirizm nedir? Gelin bu sorunun cevabına hep birlikte bakalım.

Empirizm nedir?

Bilgilerin beynimizde nasıl var olduğunu hiç merak ettiniz mi? Sizce bilgiler beynimizin içinde hali hazırda bulunmakta mıdır? Yoksa bilgiler sonradan mı öğrenilir? İşte empirizm tam olarak bununla alakalı. Deneycilik ve ya ampirizm olarak da bilinen empirizm nedir? Gelin bu sorunun cevabına hep birlikte bakalım.

EMPİRİZM NEDİR?
Empirizm, ilk çağ felsefelerinden bu yana sergilenen bir tutumdur. Empirizm, bilgiyi aklın yasalarına göre değil, nesnelerin görünüşlerine göre değerlendirir. Yani daha sadece şekilde anlatacak olursak empirizm, bilginin doğuştan beyinde olmadığını ve bilgilerin yaşam süresince edinilen deneyimlerden elde edildiğini savunur. Bu nedenle empirizmin bir diğer adı da deneycilik olarak kayıtlara geçmektedir. Empirizme göre insan zihni, boş bir levha gibidir ve yaşanan tecrübeler bu boş zihni doldurmaya başlar.

EMPİRİZMİN KURUCUSU VE TEMSİLCİLERİ
Yukarıda da belirttiğimiz gibi empirizime, ilk çağ felsefelerinden bu yana rastlanmaktadır. Empirizmin ilk çağ felsefesindeki temsilcileri Filozof Demokritos ve Filozof Epikuros’tur. Empirizm akımının kurucusu ise John Locke’dir. Bilginin ana kaynağının deney olduğunu savunan John Locke, akım içerisinde sadece bilgiyi ele almıştır.

EMPİRİZM NEYİ SAVUNUR?
Empirizme göre, insan doğduğu zaman hiçbir bilgiye sahip değildir. İnsan zihnindeki bilgiler, gördükleri, duydukları şeyler ve eyleme geçirdiği hareketler sonucu öğrenilir. Örneğin, insan ateşin yakabildiğini, yakıcı sıcaklığa maruz kaldıktan sonra öğrenebilir. Ateşle yaşanan deneyime kadar, insan beyninde ateşin yakıcı olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Empirizm, akılcılık akımının karşıtıdır.

EMPİRİZM VE RASYONALİZM
Empirizm akımını benimseyenler ile rasyonalizm akımını benimseyen arasında ciddi farklılıklar vardır. Empirizmciler, zihinsel, sezgisel ve duyumsal içerikleri göz ardı ederler. Kısaca anlatmak gerekirse, insanların anlama yetisi olduğunu pek fazla hesaba katmazlar. İki akım arasındaki en temel fark ise empirizmciler tecrübeyi yani deneyselliği bilginin kaynağı olarak görürler. Rasyonalizimde durum biraz daha farklıdır çünkü rasyonalizmciler sebebi bilginin kaynağı olarak görmektedirler. Özete bakacak olursak, rasyonalizmciler sezgiye inanırlar. Ancak empirizmciler sezgiye inanmazlar.

Paylaş