KTHY’DEN ALACAKLI OLDUĞUNU İDDİA EDENLERE DUYURU!

  27
  reklam alani

  Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yoları (KTHY) Şti. Ltd’den alacaklı olduğunu iddia edenlerin, alacak taleplerini, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne iletmeleri gerektiği duyuruldu.

  Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, alacak taleplerinin 17 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar daireye iletilmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar alacak talebini iletmemiş olan alacaklılar haklarını kaybedecekler.

  Alacak talebinin (borç ispatı) posta pulu ödenmiş bir mektup ile veya elden verilmek suretiyle yapılabileceği ifade edilen açıklamada, talebin, 1933 Şirketler (Tasfiye) Tüzüğü’ne ek birinci cetvelde yer alan Form № 1’e uygun olarak tanzim edilen ve alacağı doğrulayan bir yemin takriri ile desteklenmesi ve alacaklının veya yetkili temsilcisinin açık adresini ihtiva etmesi gerektiği belirtildi.

  Varsa, alacağın dayandığı belgeler veya alacağın kaynağına ilişkin sair delillerin de bu yemin varakasına iliştirilebileceği kaydedilen açıklamada, tasfiye halindeki KTHY Şti. Ltd. nezdinde istihdam edilmiş ve ücret alma hakkı bulunan işçi ve sair kişilerin, şirketten olan alacaklarına ilişkin taleplerini topluca yapabilecekleri kaydedildi.

  Açıklamada, toplu halde yapılacak alacak taleplerine, alacak talebini yapan kişilerin adları ve kendilerine ödenmesi gereken miktarları gösteren ve 1933 Şirketler (Tasfiye) Tüzüğü’ne ek birinci cetvelde yer alan formun № 2’ye uygun şekilde tanzim edilecek bir cetvel iliştirilmesi gerektiği de vurgulandı. Ayrıca, topluca yapılacak taleplerin 1933 Şirketler (Tasfiye) Tüzüğü’ne ek birinci cetvelde yer alan Form № 1’e uygun olarak tanzim edilen ve alacağı doğrulayan bir yemin takriri ile desteklenmesi ve mutlak surette alacaklının veya yetkili temsilcisinin açık adresini ihtiva etmesi gerektiği kaydedildi.

  Açıklamaya göre, vekil vasıtasıyla yapılacak başvurulara vekaletnamenin aslı ve avukat marifetiyle yapılacak başvurulara da usulüne uygun tanzim ve tevdi edilmiş avukat tutma varakaları eklenmeli.

  Alacak talepleri (borç ispatları) kabul edilenler ile reddedilenlere, haklarında verilen karar, alacak taleplerine ekli yemin varakalarında belirtilen adreslere iadeli taahhütlü posta marifetiyle bildirilecek.

  Bu kararlar Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesi ilan panosu ile dairenin web sayfasında da ilan edilecek.

  ALACAK TALEBİ KABUL EDİLENLER 15 ARALIK’TA DUYURULACAK

  Açıklamaya göre, alacak talebi kabul edilenlerden oluşan Alacaklılar Listesi 15 Aralık 2016 ile 30 Aralık 2016 tarihleri arasında Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesi ilan panosu ile dairenin web sayfasında da ilan edilecek.

  Tasfiye Halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları Şirketi Ltd. Birinci Alacaklılar Toplantısı, 16 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının yer ve saati ile bu toplantıya nasıl katılım sağlanacağı daha sonra duyurulacak.

  Paylaş