Meclis’te seçim sistemi tartışıldı.

70
reklam alani

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak bazı tezkereler onaylandı ve bilgiye sunuşlar yapıldı.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanının Meclis Tatili Sırasında Sürekli Komiteler İle Geçici ve Özel Komitelerin Çalışmasına İlişkin Tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

HUKUK KOMİSYONU YASA ÖNERİSİ

Daha sonra Meclis Başkanı Sibel Siber’in sunduğu “Hukuk Komisyonu Yasa Önerisi”nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber bu sırada söz alarak, yasaların hazırlanmasında ve komite aşamasında zorluklarla karşılaşıldığını, bu sorunların çözülmesi için adım atıldığını söyledi.

Siber, siyasi iradenin her şeyin üstünde olduğunu ama yasaların teknik hazırlanma sürecinde zorluklar bulunduğunu, özellikle bakanlıklarda yetersiz teknik personel ve hukukçu sayısı nedeniyle yasa hazırlamada sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Yasa önerisinin ihtiyaçtan doğduğunu söyleyen Siber, amacın Hukuk Komitesi kurarak, mevzuat kalitesini artırmak, Anayasa’ya uygunluk sağlamak olduğunu belirtti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konunun önemli olduğunu, gündeme gelmesinden mutlu olduklarını söyleyerek, ciddi bir çalıştırma gerektiren konuya ilişkin ivedilik talebini geri çekmekte fayda olduğunu belirtti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, ivediliğin önemli olduğunu söyleyerek, “ivedilik almazsanız kör kuyuya atarsınız” dedi.

OĞUZ

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ise hukuk komitesi kurulmasına ilişkin öneriye olumlu baktıklarını, açığı ve eksikliği gidereceğini belirtti.
Daha sonra öneri sahibinin de ivedilik talebi bulunmadığını belirten Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, bir sonraki tezkerenin görüşülmesine geçti.

HAYVAN REFAHI

Öneri sahipleri adına TDP milletvekili Hüseyin Angolemli’nin sunduğu “Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Hayvan Refahı Yasası’nın günümüz şartlarında yetersiz kaldığını, hayvana yönelik şiddetin sona ermediğini, yasadaki eksiklikler ve tüzüklerin tamamlanmamasının gönüllülerin çabalarının da sonuçsuz kalmasına yol açtığını” belirtti.

Cezaların caydırıcı olmasının hayvanlara şiddet uygulanmasını engelleyebileceğini söyleyen Çeler, kamu cezası verilmesinin de sağlanması gerektiğini belirtti. Çeler, denetimsizlik nedeniyle ülke iklim koşullarına uygun olmayan hayvanların getirildiğini ifade etti.

Tezkere, oy birliğiyle onaylandı.

ÇAKICI’NIN SEÇİM VE HALKOYLAMASIYLA İLGİLİ YASA ÖNERİSİ

Meclis’te daha sonra bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı’ın “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

Çakıcı, yasa önerisini son oturum olması dolayısıyla bugün sunduğunu, seçim yasasında sıkıntılar bulunduğunu belirtti.

Bağımsız milletvekili olduğundan komitede öneri sunamadığını söyleyen Çakıcı, öneriyi son oturum olan bugün sunduğunu kaydetti.

Çakıcı, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na değinerek, bu haliyle bu seçim sisteminde oy kullanmanın mümkün olmadığını savundu.

Oy vermenin kolaylaştırılması ve konunun görüşülmesini istediğini söyleyen Çakıcı, ivedilikte ısrarcı olmadığını belirtti.

ÇELER: “BEKLENTİ TEK SEÇİM BÖLGESİ”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, toplumun beklentisinin tek seçim bölgesi uygulamasına geçilmesi olduğunu söyleyerek, siyasilerin bunu topluma sunamadığını belirtti. Çeler, Meclis’te milletvekilinin hangi bölgeden seçildiğinin değil icraat yapmanın önemli olduğunu, bu yapılmadığından bölgeciliğin öne çıktığını kaydetti.

Çeler, sistemin yeniden gözden geçirilmesinin doğru olacağını söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: “KOMİTEDE YASALAR BİRLEŞEBİLİR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tartışma yapılabilmesi için önerinin sunulduğunu, komitenin yasaları birleştirebileceğini, buna itirazları olmadığını kaydetti. Seçim sisteminin değiştirilmesi konusunun 10 yıl komitelerde tartışıldığını dile getiren Çavuşoğlu,  seçmen konusunda darlık ve lokal davranışların söz konusu olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, bölge temsiliyetinin azalması konusunun hiç gündeme gelmediğini, oyların yanmaması için gayret sarf edildiğini, bazı teknik sıkıntıların söz konusu olduğunu ancak yeni yasada bu teknik sıkıntıların çözülmesine çözüm arandığını belirtti.

Çavuşoğlu, ana eksenden kaçmamak kaydıyla komite üyelerinin iki yasa önerisini birleştirip tartışabileceğini söyledi.

ERHÜRMAN: “İKİ ÖNERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNE İTİRAZIMIZ YOK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, öneriye destek verdiklerini, iki önerinin komitede görüşülmesine itirazları olmadığını kaydetti.

Erhürman, ülkede seçmen oy verme davranışları ve siyasilerin oy isteme davranışlarındaki sıkıntılar nedeniyle konunun gündeme geldiğini, bazı siyasilerin özellikle bakan olduktan sonra yeniden seçilme kaygısıyla hareket ettiklerini ve “bölge ağaları” türediğini savundu. Erhürman, yasa değişikliğinin bunları engellemek amacıyla yapıldığının unutulmaması gerektiğini ifade etti.

“KALİTE ÜZERİNDEN OY VERİLMELİ”

Yasa değişikliğinin uygulamadaki sıkıntıların giderilmesini içermesi gerektiğini söyleyen Erhürman, kalite üzerinden oy verilmesi ve oy istenmesi gerektiğini belirtti.

ARABACIOĞLU: “KARMA OYDA CİDDİ SIKINTI VAR”

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, Meclis’te en uzun tartışılan yasalardan birinin Seçim ve Halk Oylaması Yasası olduğunu söyleyerek, teknik sorunların giderilmesi gerektiğini, özellikle karma oy konusunda ciddi sıkıtılar olduğunu belirtti.

Arabacıoğlu, yasanın içeriği ile ilgili partiler arasında da görüş ayrılıkları bulunduğunu kaydetti.

Arabacıoğlu, yasa tasarısının komitede görüşülmesi sırasında tüm milletvekillerinin katılarak görüşlerini aktarmasını istedi.

Tezkere, oybirliğiyle onaylandı.

Ardından bilgiye sunuşlara geçildi.

“YENİ CEZA İNFAZ KURUMU” İÇİN PROTOKOL BİLGİYE GETİRİLDİ

Bu bölümde, TC hükümeti ile KKTC arasında “KKTC’de Yeni Ceza İnfaz Kurumu Yapımına İlişkin Protokol” okutulup bilgiye getirildi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, yeni cezaevine karşı olmadıklarını söyleyerek, hükümetin artan suç oranına yönelik ne gibi tedbirler aldığını, ülkeye giriş çıkışlarda denetim sağlama çabaları olup olmadığını sordu. Çeler, hükümetin önlem alarak suçların önlenmesini sağlaması gerektiğini kaydetti.

Daha sonra Başbakanlık’ın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın geri çekildiğine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

Paylaş