Polis, sözlü sınava ait ses kayıtlarını Meclis Komitesi’ne vermedi

52
reklam alani

Güzelyurt Hastanesi ile İlgili İhale Süreci, Bu Süreçte Yaşananlar ve Kamu İhale Yasasının Pratikte Ortaya Çıkardığı Zorluklar İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi’nin konuyla ilgili raporun görüşülmesi tamamlandı.

Daha sonra “2013 yılında Gerçekleştirilen Polis Terfilerinin Araştırılması İle ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin” konu hakkındaki raporu görüşüldü.
Komite Başkanı Erdal Özcenk’in raporu okumasının ardından, ilk sözü CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer aldı.

SOYER

Soyer,  araştırma komitesinin raporlarının önemli olduğunu dile getirerek, Güzelyurt Hastanesi ile İlgili İhale Süreci, Bu Süreçte Yaşananlar ve Kamu İhale Yasasının Pratikte Ortaya Çıkardığı Zorluklar ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi’ne çağrılan kişilerin bazılarının gelmediğini belirtti.
Soyer, şahıslar ve devlet kurumlarının komitelerden gelen talepleri yerine getirmesinin yasal olarak sağlanması gerektiğini belirtti.

Güzelyurt Hastanesi ihalesinde yasaya aykırı uygulamalar bulunduğunu söyleyen Soyer, bu konulara değindi.

Açıklık, şeffaflık ve katılımcılığın ihalede göz önünde bulundurulmadığını belirten Soyer, İhale Yasası ve Kamu İhale Yasası’nda getirilmek istenen değişiklikleri eleştirdi.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “kamuoyu vicdanını yaralayan bir konu görüşüldüğü sırada” hükümetin salonda bulunmadığını belirterek, eleştiride bulundu.

Polis konusunun polis sayısı üzerinden konuşulduğunu, sayının yetersiz olduğunun söylendiğini belirten Şahali, polisin asayişi bozan olayların yaşanmasını önleyici faaliyetlerin yeterli olması ve insan kaynağının doğru kullanılması ile asayişin sağlanabileceğini söyledi.

Şahali, mevzuatın geliştirilmesi, tüzüklerin güncellenmesi ve takdir yetkisinin azaltılması gerektiğini belirtti.

Sözlü sınav sırasında yaşananlara değinen Şahali, kopya iddialarının gündeme geldiğini, bunun başlı başına bir suç olduğunu söyledi.

Şahali, sözlü sınava ilişkin ses kayıtlarının polis teşkilatı tarafından Meclis Komitesi’ne verilmediğini, avukat aracılığıyla elde edildiğini söyleyerek, bunun şeffaflık anlayışına uymadığını kaydetti.

Şahali, raporun dikkate alınmasının önemine işaret eti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, polis konusunda daha önce de raporlar hazırlandığını ancak sonuçların değerlendirilmediğini, “işkenceci polislerin terfi ettirildiğini” söyledi.

“Polis sivile bağlanmadıkça bu sorunlarla karşı karşıya kalacağız” diyen Angolemli, araştırma sonucunda mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilmeyeceğini, konuşulup geçileceğini kaydetti.

Polisin özlük haklarının iyileştirilmesi, huzurun sağlanması gerektiğini dile getiren Angolemli, huzuru olmayan polisin topluma da huzur sağlayamayacağını söyledi.

YORGANCIOĞLU

CTP Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, Başbakanlık’a atandığı ilk günlerde bu konunun gündeme geldiğini, terfileri imzalamadığını ancak yürürlüğe girdiğini, daha sonra konunun mahkemeye gittiğini belirtti.

Polislerin vicdan huzurunun tam olması gerektiğini, haksızlığa uğrayan bir polisin toplumda haklılığı savunmasını beklemenin “abes olduğunu” söyleyen Yorgancıoğlu, “O dönemde terfi komisyonunda olup o haksızlığı yapanlar bugün hangi makamı işgal ediyorlar?” diye sordu.

Polisin sivile bağlanması gerektiğini söyleyen Yorgancıoğlu, hazırlanan yasanın Meclis’ten geçemediğini anımsattı.

Yorgancıoğlu, bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İZBUL

CTP Milletvekili Salih İzbul, 2014 yılında da bu konunun komitede görüşüldüğünü ve bazı tespitler yapıldığını, komite başkanının kendisi olduğunu anımsatarak, aradan üç yıl geçtiğini konunun mahkemeye taşındığını belirti.

Polis Genel Müdürlüğü’nün, sözlü sınava ilişkin ses kayıtlarını Meclis Komitesi’ne vermemesini eleştiren İzbul, ses kayıtlarını avukattan alıp dinledikleri zaman kurumun içine düştüğü durumu gördüklerini, “yozlaşmayı” tespit ettiklerini söyledi.

İzbul, polisin terfi sistemine torpilin yansıdığını söyleyerek, ses kayıtlarından bazı örnekler verdi.

Sınav ve terfi sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirten İzbul, hükümet ve Meclisin süratle “sübjektif ve anti demokratik sınav sistemini” değiştirmesi gerektiğini söyledi.

İzbul, sicil konusuna da önemle eğilerek, şeffaf bir sicil tüzüğü hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Paylaş