DAÜ BYTO öğrencilerine, yenilebilir enerji kapsamında mesleki gezi düzenledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Elektrik
Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencileri Yenilenebilir Enerji dersi kapsamında geleneksel
olarak yaptıkları mesleki gözlem gezilerine devam ediyorlar. Toplumsal ve meslek
sorumluluğu içinde eğitim programlarını yürüten BTYO, tüm programlarında öğrencilerini
hem günümüz koşullarına hem de ilgili sektörde çalışmaya hazır gerekli donanım, bilgi ve
becerileri kazandırarak mezun etmeyi hedefliyor.
Doğaya yeterince önem verilmemesi ve fosil yakıt kullanımının atmosfere yaydığı
emisyonlar küresel ısınmaya neden olmakta ve dünyamızın ekolojik dengesini bozmaktadır.
İklimsel felaketleri önlemek enerji üretiminde alternatif, yenilenebilir enerji kaynaklarından
yararlanmak zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümü
öğrencileri son yıllarda gelişmekte olan güneş enerjisi santraline gezi düzenledi. DAÜ BTYO
Öğretim Görevlisi Ahmet Köylüoğlu himayelerinde gerçekleştirilen ziyarette, Vadili’deki
1MW gücüne sahip güneş santrali ziyaret edildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurulum Mühendisi
ve DAÜ mezunu Tayfun Atıfsoy’un da hazır bulunduğu söz konusu ziyaret sırasında tesis
hakkında bilgiler alındı.
DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer çeşitli meslek dallarında yapılan bu tür
gözlem gezilerine önümüzdeki haftalarda da devam edileceğini belirterek, bu tür etkinlik ve
olanakların öğrencilerimizin ileriki aşamalarda seçecekleri meslek dalları açısından çok
verimli olduğuna inandıklarını vurguladı. Doç. Dr. Dimililer “Mesleki teknik geziler
öğrencilerin ilgili sektördeki güncel uygulamaları öğrenmelerine yardımcı olmasının yanında
en büyük avantajlarından birisi de aldıkları eğitimin ve okulumuzda kazandıkları becerilerin,
iş hayatına atıldıklarında kullanılabilecek olmasını göstermesidir. Bu da öğrencilerimizin
motivasyonunu ve dolayısıyla başarılarını yükseltmektedir. Bu tip geziler ayrıca öğrencileri
uzmanlaşacakları dalı seçmeleri konusunda da bilinçlendirmektedir.” ifadelerini kullandı.
KKTC’de bir ilke imza atarak ASIIN akreditasyonu almış olan Elektrik ve Elektronik
Teknolojisi programı, tüm dünyada tanınan bir diplomaya sahip, işe başlamaya hazır bir
şekilde güncel bilgi ve becerilerle donanmış “ara” değil “aranan” eleman yetiştirmeye devam
edecektir.
reklam alani

 

reklam alani
Paylaş