Sivil Savunma ile Kızılay, Afet Acil Durum rotokolü imzalandı.

reklam alani

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği arasında, geçmişte yapılan protokolleri de kapsayacak, mevcut işbirliğini geliştirecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Afet Acil Durum Sistemi’ne katkı koyacak bir çatı protokolü imzalandı.
İşbirliği protokolü, bugün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında, Sivil Savunma Teşkilatı

Başkanı Necmi Karakoç ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu protokolle, SSTB ve KK Türk Kızılayı arasındaki kurumsal işbirliği alanlarının geliştirilmesi, SSTB personelinin ve KK Türk Kızılayı üyelerinin afet acil durum yönetimi konusunda gelişimlerinin sağlanması,SSTB ve KK Türk Kızılayı arasında eğitici/öğretici materyallerin karşılıklı olarak paylaşılması gibi konular yer allıyor.

Protokolle amaçlanan diğer konular ise şöyle,

“KKTC’nin mevcut afet acil durum yönetimi sistemi konusundaki eksikliklerinin belirlenmesi, bu eksikliklerin nasıl giderileceğinin planlaması ve sistemin daha verimli bir yapıya kavuşturulmasına destek verilmesi,
KK Türk Kızılayı üyelerinin afet acil durumlara yönelik hareket tarzının uyumlu olmasını sağlamak,
SSTB ve KK Türk Kızılayı tarafından yürütülen ortak faaliyetler sonucunda elde edilen verilerin ve görüşlerin karşılıklı olarak paylaşılması,
SSTB personeline ve/veya KK Türk Kızılayı üyelerine yönelik gerçekleştirilecek planlı eğitimlerde iki kurumun karşılıklı olarak eğitim ve/veya eğitmen desteği vermesi,
SSTB ve KK Türk Kızılayı arasında eğitici/öğretici materyallerin karşılıklı olarak paylaşılması,
SSTB’nin ve KK Türk Kızılayının müstakil mülkiyetlerinde olan taşınır ve/veya taşınmaz malların hazırlanacak ek protokol/protokoller vasıtasıyla her iki ve/veya mülkiyet sahibi olmayan diğer kurum tarafından kullanımının sağlanması”

Öte yandan protokolle, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından planlanacak, projelendirilecek, koordine edilecek ve gerçekleştirilecek kan bağışı kampanyalarına SSTB tarafından imkanlar ölçüsünde lojistik destek verilmesi ve Kuzeyin Sesi Radyo Vatan vasıtası ile kampanya programının anonslar ile duyurulmasının gerçekleştirilmesi de amaçlanıyor.

Paylaş