K.T.S.Ç.H.B Genel Sağlık Sigortası hakkında açıklamalarda bulundu

reklam alani

 

Konu:Kimine Bitmeyen Rüya Kimine Bitmeyen Kabus Namı-ı Diğer
Genel Sağlık Sigortası
Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu olarak
son günlerde küllerinden tekrar doğan Genel Sağlık Sigortası’na (GSS) geçiş
süreci ile ilgili sağlık hizmeti sunum noktasında en güçlü ve belkide tek muhatabı
olan serbest hekimler olarak aşağıdaki noktaları tarihe not etmek istiyoruz.
1-GSS ülkemiz sağlık sistemi için yeni bir proje değildir. 1984 yılından beridir tüm
hükümet programlarında en fiyakalı proje olarak hep ilk sırada yer almıştır.Ancak
ceklerle caklarla bir arpa boyu yol alınamamıştır.
2-GSS ülkemizi sağlık alanında yıllardan beridir yönetmekten aciz sağlık bakanları
için hep bir kurtuluş olmuş ama ne hal ise bir türlü rant dişlisine çomak sokulamadığı
için hayata geçirilememiştir.
3-GSS’na geçebilmenin tek yolu bazı statikoların yıkılması ve bu süreçte yapılacak
grevlere direnebilmekten geçmektedir.Çünkü bu süreçte maskeler takılacak üç
maymunlar sahneye çıkacaktır.
4-GSS yıllardan beridir yasa dışı 2 işlerine devam etmek için kamu hastanelerinin
içini boşaltan adeta çökmesine sebep olanların da bu oyununa son verecektir.Çünkü
artık hekimler sistem hayata geçtiğinde tek bir yerde hasta bakabilecek ve sadece
burada sisteme tanımlı olacaklardır.
5-Bu süreçte en büyük grevler yapılacak ve sağlık özelleştiriliyor naraları
atılacaktır.Bunu yapanlar önce halka yıllardan beridir kamu hastanelerindeki mesai
saatlerine niye uymadıklarını, niye kamudaki hastaları özeldeki gayri yasal çalışma
şartlarında muayene ve opere ettiklerini ve niye kamuda çalıştıkları merkezlere
eşdeğer merkezlerini özelde açıp çalıştırdıklarının ayrıca kamudaki hastaları nerelere

ve ne için sevk ettiklerinin hesabını vermelidirler.

6-GSS’na ülkemizin geçebilmesi için sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının değil Sağlık Bakanlığının da çok yoğun bir tempoda hem yasal
düzenlemeleri yapması hem de altyapı çalışmalarını bitirmesi şarttır.GSS’na
geçilecek demekten öteye hiçbir icraat yapmayan sağlık bakanı acaba yasal
düzenlemeleri yapmışmıdır. Anayasa Mahkemesinden dönen yasalar örneğin Döner
Sermaye Yasası, Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasası ve yapılması/meclisten
geçirilmesi gereken diğer yasalar.
7-GSS sadece hastalara hekim seçme özgürlüğü vermeyecek ayni zamanda sağlık
sistemimizde yıllardan beridir devam eden sistemsizliğe de son verecektir.Bunun
yanında sağlıkta hem özelde hem kamuda kalite artacaktır.
8-KTSÇHB olarak umudumuz yıllardan beridir siyasiler tarafından şişirilen ve daha
sonrada koltuğu kapanın elinde patlayan GSS balonunun bu kez hayat bulmasıdır.
9-KTSÇHB olarak GSS’na geçiş sürecinde ve ömrümüz yeter de geçildiğini görebilir
isek daha sonrasında ilgili bakanlıklara her türlü desteği vermeye hazır
olduğumuzu bir kez daha kamuoyu nezdinde ifade etmek isteriz.
Saygılarımızla.
reklam alani
Paylaş